Ylös Sukukokouksen 3 Sukuseuran perustamissuunnittelua Sukuseurojen Keskusliitto ry:n malli perustamiskirjaksi ja säännöiksi yhdistysrekisteriin rekisteröitäville sukuseuroille

Vilkosenmäen Rusien sukuseura 

Tällä sivulla esitellään sukuseuran perustamiseen liittyviä asioita.

Kutsu sukuseuran perustamiskokoukseen, esityslista ja perustamiskirjan luonnos.

 

Sukukokous Vääksyssä 3.5.2003 päätti perustaa Vilkosenmäen Rusien sukuseura ry:n

Sukuseuran toimintaan nimettiin kokouksessa seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Olli Rusi

Varapuheenjohtaja Ari Rusi

Hallituksen jäsenet

Mari Rusi-Pyykönen, Seppo Rusi, Leo Rusi, Saana Rusi, Soili Pesonen ja Tuovi Kankainen

Tilintarkastajiksi nimettiin Leevi Rusi ja Lea Gylling sekä varatilintarkastajiksi Aarne Rusi ja Anselmi Rusi.

Alustavasti kuvia on nähtävillä tämän linkin kautta.  Sukuseuran perustamiskokouksen pöytäkirja liitteineen on liitetty sivuille.

Sähköisesti jäsenyyttä voi hakea täältä.

 

Sukuseuran perustamistyöryhmä

 (kuvasta puuttuu Matti Kankainen)

Rusin suku on pitänyt yhteyttä läpi vuosikymmenten vapaamuotoisesti ja ilman virallisia järjestelyitä.  Tähän vaikuttaa varmasti myös Alma Rusin (s.Kankainen) kehotus lapsilleen evakkomatkalle lähdettäessä 29.11.1939: ”Pysytään yhdessä!”.

Johannes (Jukka) Rusi on pitkän ajan kuluessa tehnyt sukututkimusta ja koonnut yhteen muuta dokumentointia ja muistomateriaalia sukumme taustasta.  Sekä tämän materiaalin vaalimiseksi, että suvun yhteydenpidon tukemiseksi on herännyt ajatus perustaa sukuseura.

Laila Rusin kesämökillä Nauvossa 14.9.2002 keskusteltiin muiden asioiden ohessa sukuseuran perustamisen tarpeellisuudesta.  Tässä yhteydessä nimettiin työryhmä valmistelemaan seuran perustamiseen liittyviä asioita ja kutsumaan koolle seuran perustava kokous myöhäisemmässä vaiheessa.

Työryhmään nimettiin Matti Kankainen, Ari Rusi, Olli Rusi ja Seppo Rusi.

Ryhmä on tarkoitus pitää avoimena ja sen työskentelystä pyritään tiedottamaan laajasti.  Ryhmän tapaamisiin ja työskentelyyn ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet.  Kiitokset Leolle aktiivisesta osallistumisesta.

Sukututkimusmateriaalin vaalimisesta

Tässä linkki työpaperiin, joka on kooste työryhmän kokoontumisesta Ari Rusin kotona Ruskolla 23.11.2002.

Sukuseuran perustamiskirjan ehdotelma

Kutsu sukuseuran perustamiskokoukseen

 

Ylös Sukukokouksen 3 Sukuseuran perustamissuunnittelua Sukuseurojen Keskusliitto ry:n malli perustamiskirjaksi ja säännöiksi yhdistysrekisteriin rekisteröitäville sukuseuroille