Tekstikehys: Paluu sukuseuran  sivulle 


Sukuseuran perustamissuunnittelua

Työpaperi

1.                      Sisällysluettelo

Sisällysluettelo. 2

1.      Taustaa. 3

2.      Sukuseuran rajaaminen. 4

2.1.    Rajaamisen tarkoitus. 4

2.2.    Sukuseuran rajaus. 4

3.      Sukuseuran perustamismenettely. 5

3.1.    Sukuseuran perustamiskokous. 5

3.1.1. Kutsut 5

3.1.2. Ajankohta ja paikka. 5

3.1.3. Kokouksen asialista. 5

3.2.    Perustamiskirja. 5

3.3.    Sukuseuran hallinto. 5

3.4.    Vilkosenmäen Rusien sukuseuran säännöt 6

3.5.    Sukuseuran rekisteröiminen. 6

4.      Muut asiat 7

 

 

2.                      Taustaa

Rusin suku on pitänyt yhteyttä läpi vuosikymmenten vapaamuotoisesti ja ilman virallisia järjestelyitä.  Tähän vaikuttaa varmasti myös Alma Rusi kehotus lapsilleen evakkomatkalle lähdettäessä 29.11.1939: ”Pysytään yhdessä!”.

Johannes (Jukka) Rusi on pitkän ajan kuluessa tehnyt sukututkimusta ja koonnut yhteen muuta dokumentointia ja muistomateriaalia sukumme taustasta.  Sekä tämän materiaalin vaalimiseksi, että suvun yhteydenpidon tukemiseksi on herännyt ajatus perustaa sukuseura.

Laila Rusin kesämökillä Nauvossa 14.9.2002 keskusteltiin muiden asioiden ohessa sukuseuran perustamisen tarpeellisuudesta.  Tässä yhteydessä nimettiin työryhmä valmistelemaan seuran perustamiseen liittyviä asioista ja kutsumaan koolle seuran perustava kokous myöhäisemmässä vaiheessa.

Työryhmään nimettiin

Matti Kankainen, Ari Rusi, Olli Rusi ja Seppo Rusi.

Tämä työpaperi on kooste työryhmän kokoontumisesta Ari Rusin kotona Ruskolla 23.11.2002.

Ryhmä on tarkoitus pitää avoimena ja sen työskentelystä pyritään tiedottamaan laajasti.  Ryhmän tapaamisiin ja työskentelyyn ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet.

Ensimmäisessä kokouksessa olivat läsnä ryhmän täydennyksenä myös Erja Rusi, Jukka Rusi, Irmeli Rusi ja Leo Rusi sekä osan ajasta Markus ja Marjaana Rusi.  Matti Kankainen ei valitettavasti päässyt tapaamiselle mukaan työesteestä johtuen.

Kokouksessa käsiteltiin ennakolta koottua ja tilattua materiaalia sukuseuran perustamiseen liittyvistä asioista.  Näitä olivat mm. Suomen Sukuseurojen liitto ry:stä tilatut sukuseuran mallisäännöt ja Patentti- ja Rekisterihallituksen nettisivuilta tulostetut ohjeen sukuseuran perustamiseen liittyvistä seikoista.

 

3.                      Sukuseuran rajaaminen

 

3.1.                                 Rajaamisen tarkoitus

Sukuseuran kattavuuden rajaamisella tavoitellaan sitä, että tietty joukko ihmisiä voi jakaa sukulaisuuteen ja yhteiseen historiaan liittyviä muistoja, tietoja ja kokemuksia.  Seuran jäsenyysmäärittelyllä pyritään kuitenkin pitämään jäsenistö pääasiassa suvun asioihin liittyvänä.

Jaettavaa yhteistä asiaa ovat suvun ja läheisten ihmisten karjalainen tausta.  Sukumme on saanut lisäksi vaikutteita paljon muualtakin.  Rusi -sukunimen historia on hyvin mielenkiintoinen ja sen kautta toivotaan löydettävän erillinen, oma identiteetti.

Rusin suku on jakautunut eri sukuhaaroihin, jotka ovat toimineet eri yhteisöissä.  Erityisesti tunnistetaan Koiviston ja Kuolemanjärven Rusit.  Matti Rusi on kerättyjen tietojen valossa ensimmäinen Rusi –niminen henkilö Sortavalassa.  Uudenkirkon Sortavalan kylän talossa numero 2 eli Vilkosenmäellä sijaitseva Rusi-talo on ollut tämän jälkeen lähes 150 vuoden ajan tämän sukuhaaran kantatila ja lähisukulaisuudet hahmotetaan käytännössä melko pitkälle tämän yhteyden kautta.

Jäseniksi tulevaan seuraan halutaan ottaa mukaan myös sukulaisuussuhteiden lisäksi kaikki sellaiset ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita suvun taustaan liittyvistä asioista ja haluavat olla toiminnassa mukana.

3.2.                                 Sukuseuran rajaus

Sukuseuraa ehdotetaan määriteltäväksi Vilkosenmäen Rusien sukuseuraksi.  Suvun kantaisä on tällöin Matti Juhananpoika Rusi (Matts Johansson Brusi) (11.2.1776 – 11.6.1833), joka on ensimmäinen Uudenkirkon Seivästön kylästä Sortavalan kylään, taloon numero 2 , muuttanut Rusi-niminen henkilö.

Tämä määrittely kuvaa sekä ajallisesti että historiallisesti hallittavaa kokonaisuutta.  Tähän liittyen voidaan tarkastella myös eri sukuhaarojen liitoksia tähän sukuseuraan sekä erityisesti suvun historiaan ja taustaan ennen muuttoa Vilkosenmäelle.

Sukuun liittyy runsaasti eri sukuja omine mielenkiintoisine tarinoineen ja taustoineen.  Näiden koetaan olevan olennainen osa meidän taustaamme ja historiaamme - tekijöitä, jotka ovat muovanneet meidät sellaisiksi kuin nyt olemme.  Tästä syystä yhteydet näiden koetaan olevan tärkeitä osia Rusi –suvun kokonaiskuvassa.

Erityisesti toivotaan, ettei sukuseuran kuvaus tai jäsenyysehdot se rajaa pois mielenkiintoisia tutkimusmahdollisuuksia jatkossakaan.

4.                      Sukuseuran perustamismenettely

4.1.                                 Sukuseuran perustamiskokous

4.1.1.         Kutsut

Kutsut tulevaan sukuseuran perustamiskokoukseen lähetetään sähköpostitse ja osin puhelinketjuna.  Rusi-nettisivujen kautta levitetään myös tietoa ja ennakkomateriaalia.  Kokoukseen pyydetään ilmottautumisia tarvittavan tilan ja tarjoilujen varaamiseksi.

4.1.2.         Ajankohta ja paikka

Tavoitellaan kevätaikaa, mahdollisesti maaliskuussa 2003.  Paikaksi yritetään etsiä yleinen juhlatila.  Yksityiseen kotiin kokoontuminen voi olla sekä tilojen, että järjestelyjen kannalta vaikeaa.  Sijainti voi olla esimerkiksi Hämeenlinna, johon kaikilla on kohtuullinen matka.

Seppo etsii vaihtoehtoja ja pyytää tarjouksia tälle ajankohdalle, voidaan suunnitella noin 50-70.hengelle.  Tarjoiluna voisi olla lounas ja kahvit.  Kokousta varten tarvitaan oma kokoustila.

4.1.3.         Kokouksen asialista

Rusin sukuseuran tulevan perustamiskokouksen käsiteltäväksi tulevia asioita kaavailtiin seuraavasti:

Alustava asialista / kokoussisältö.

Tervetuloa-toivotus, työryhmän esittely

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Ehdotus sukuseuran perustamisesta

Ehdotus seuran säännöistä

Päätös seuran perustamisesta

Seuran  hallinnon valinta

Mahdollinen jäsenmaksun määrääminen

Sukuseuran jäsenten kirjaaminen

Sukututkimusmateriaalin esittely

Katso seuraavassa

4.2.                                 Perustamiskirja

Ari ja Olli valmistelevat perustamiskirjan ja sääntöjen muokkaamista kokouksessa keskustelulla tavalla.  Muokattaviksi sovittiin lähinnä vain jäsenyysehdot ja seuran hallituksen kokoonpano.  Tiedot tullaan lähettämään muille työryhmän jäsenille sähköpostilla kommentoitavaksi.

 

4.3.                                 Sukuseuran hallinto

Sukukokous / seuran kokous  mallisääntöjen mukaan

Hallitukseen ehdotetaan puheenjohtajan lisäksi 3-6 jäsentä.  Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kun puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on läsnä kokouksessa.

Kirjanpito ja taloushallinto järjestetään sääntöehdotuksen mukaan.

 

4.4.                                 Vilkosenmäen Rusien sukuseuran säännöt

Seuran säännöiksi perustavalle kokoukselle esitellään mallisääntöjen mukaiset säännöt kuitenkin lisäyksellä, että suoran periytyvän sukulaisuussuhteen lisäksi seuran hallitus voi hyväksyä jäseniksi halutaan myös kaikki henkilöt, joiden suvut ovat avioliiton kautta tulleet sukulaisuussuhteeseen, sekä henkilöt, jotka muuten ovat kiinnostuneita suvun taustaan liittyvistä asioista ja haluavat olla toiminnassa mukana.

 

4.5.                                 Sukuseuran rekisteröiminen

Lähtökohtaisesti tähdätään siihen, että sukuseura rekisteröidään ja mahdollisesti seura liittyy Suomen Sukuseurojen liittoon.

 

5.                      Muut asiat

Keväällä 2003 suunnitellusta kotiseutumatkasta on hyvä saada tiedotusmateriaalia nettiin.  Seppo lähettää Ollille materiaalia.

Nettisivujen toiminta on ollut puutteellista.  Lähes kolmen kuukauden ajan www.rusi.info -osoite ei ole ollut käytössä, sivut on tavoittanut vain osoitteesta www.yksityinen.net. Lisäksi nettisivuja ei ole voinut päivittää tarkoitetulla tavalla.  Pahoitellen pitää todeta toiminnan puutteiden johtuneen internet-operaattorista, jonka tekniset palvelut eivät ole toistaiseksi toimineet sovitulla tavalla.  Asiaa on kuitenkin jatkuvasti pidetty käynnissä ja toivomme ratkaisujen tulevan lähipäivinä.

 

 

Tapaamisen muistiinpanot kirjoitti Olli Rusi